Selectati limba:


 

Proiectul, dezvoltat cu sprijinul Băncii Mondiale, urmărește sprijinul activităților îndreptate către cunoaștere la nivel național, în special la nivelul comunităților locale și este dedicat accelerării participării comunităților dezavantajate la Economia și Societatea Cunoașterii.

Proiectul va finanța înființarea a aproximativ 200 de Rețele Electronice ale Comunităților Locale (RECL), prin intermediul cărora comunitățile vor avea acces la cunoaștere, care vor include computere, servicii de Internet și comunicații, furnizare de informații, servicii și comunicare către cetățeni, administrația publică locală și mediul de afaceri. RECL vor avea patru noduri: școala, administrația publică (primăria), biblioteca și un Punct de Acces Public la Informație – PAPI.

 Obiectivele specifice

 Proiectul „Economia Bazată pe Cunoaștere” are următoarele obiective specifice:

         Ø  reducerea discrepanțelor de educație TIC la nivelul întregii populații;

         Ø  asigurarea accesului cetățenilor la informație, în format digital, prin intermediul RECL;

         Ø  oferirea de servicii electronice guvernamentale la nivelul comunităților rurale;

         Ø  asigurarea mecanismelor de încurajare a inițiativelor antreprenoriale pe teritoriul României.